Quanture on kasvuryteikköjen asiantuntijayritys, jonka palveluiden kautta kasvuyritykset kooltaan 20 – 100 saavat selkeää kokemuksen mukanaan tuomaa tukea. Me teemme työtä vierelläsi, emmekä pelkää työntää käsiämme saveen.

Kasvuryteiköt esiintyvät henkilötasolla sekä ajatusmalleina läpi organisaation ja tämä vaikuttaa henkilön sekä organisaation toimintaan. Meidän palvelumme menevät ongelmien ytimeen, jotta voidaan läpäistä, ohittaa taikka välttää kasvuryteiköt.

Coachaamisella löydetään valmennettavan täydet kyvyt sekä pyritään poistamaan suoritusta haittaavia häiriöitä. Coaching edistää valmennettavan oppimista ja kehittymistä. Coachaaminen on aina tavoitehakuista ja siinä edetään valmennettavan haluamaan suuntaan. Työskentelyn aikana muuttuvat valmennettavan ajattelumallit ja tätä kautta toiminta.