Coachaamisella löydetään valmennettavan täydet kyvyt sekä pyritään poistamaan suoritusta haittaavia häiriöitä. Coaching edistää valmennettavan oppimista ja kehittymistä. Coachaaminen on aina tavoitehakuista ja siinä edetään valmennettavan haluamaan suuntaan. Työskentelyn aikana muuttuvat valmennettavan ajattelumallit ja tätä kautta toiminta.

Coaching-jakson vaiheistus

Coaching-jakso sisältää aloitustapaamisen 4-8 eri tavoin toteutettua coaching-tapaamista sekä 1-2 sessiota, joissa arvioidaan edistymistä. Tarvittaessa raportoidaan tuloksista puhelimitse tai sähköpostilla. Viimeisellä tapaamisella tehdään myös loppuarvio, kuinka asetetut tavoitteet saavutettiin.

Konkreettiset tavoitteet coaching-jaksolle

Johdon coachaamisen tavoitteita ovat:

Käytettävät menetelmät

Coachaamisessa käytetään ratkaisukeskeistä lähestymistapaa tavoitteiden saavuttamiseen. Coachaaminen tapahtuu coachin ja valmennettavan välillä. Kohtaaminen voi tapahtua myös puhelimitse. Lisäksi voidaan käyttää sähköpostia. Jokaiselle tapaamiselle asetetaan selkeä tavoite, joka omalta osaltaan tukee valmennettavan kokonaistavoitetta. Muutaman viikon välein voidaan käydä puhelinkeskusteluja sekä vaihtaa sähköposteja.

Tapaamisten dokumentointi

Vastuu tavoitteista ja toiminnasta on vahvasti valmennettavalla, näin myös valmistuva materiaali on valmennettavan harteilla. Coachin rooliin ei kuulu vilkuilla valmennettavan olan yli, vaan valmennettava itse kantaa vastuun tekemisistään. Coach tekee muistiinpanoja, mutta vain itseään varten ja coaching-jakson tavoitteiden saavuttamiseksi. Coaching-jaksosta jää kuitenkin valmennettavan itsensä kirjoittamat tiedot tavoitteista, sekä arviot välietapeissa ja coaching-jakson lopussa.

Coaching-jakson kesto

Coachia käytetään yleensä puolesta vuodesta vuoteen ja tänä aikana tavataan noin kerran kuussa.

Edellytykset

Coaching-jaksoon on lähdettävä omasta tahdostaan. Työnantajan määräyksestä tehtävä jakso ei todennäköisesti täytä sille asetettuja odotuksia.

Hinnoittelu

Hinnoittelu tehdään Coaching-jakson pituuden ja coaching-tapaamisten määrän mukaan.