Irti tulevaisuuden epävarmuudesta!

Miten maailman muutokset vaikuttavat yritykseesi? Millaiset tuotteesi palvelevat asiakkaitasi viiden vuoden päästä?

Skenaariotyöskentelyn kautta yritykset voivat luoda kestävämpiä strategioita ja ratkaisuja tulevaisuutta varten. Skenaariot ovat luonnollinen tapa tarkastella eri vaihtoehtojen vaikutuksia yrityksen keskeisimpiin epävarmuuskohtiin. Skenaarioprosessi on selkeästi määritetty tapa edetä ja tuottaa nopeasti mielekkäitä tuloksia.

Ihminen valmistautuu tulevaan harjoittelemalla eteen tulevia tilanteita. Esimerkiksi harjoittelemme palkankorotuspuhetta mielessämme kymmeniä kertoja, ennen kuin koputamme pomomme oveen. Argumentoimme ja vasta-argumentoimme mielessämme, ja käymme läpi useita erilaisia mahdollisuuksia avata keskustelu ja esittää asioita, jotta saisimme omalta kannaltamme parhaan lopputuloksen.

Skenaariot hahmottelevat tulevaa. Ne luovat rungon, jota kautta tapahtumat saavat merkityksen. Skenaariot ovat ihmisen tapa hallita tulevaisuutta. Me luomme jatkuvasti skenaarioita, jotta tunnistamme meille tärkeät tapahtumat, kun ne tulevat eteemme. Ihmisen kyky skenaarioihin kasvoi samalla kuin kykymme tuottaa ja ymmärtää puhetta sekä laskea monimutkaisia ballistisia lentoratoja heittäessämme keihästä tai kiveä kohti saaliseläintä. Tämä kyky on tiiviisti kovakoodattu aivoihimme.

Skenaarioprosessin eteneminen

Yrityksen tulevaisuuden mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja parempien päätösten tueksi kannattaa suorittaa skenaarioprosessi. Tässä käydään läpi yrityksen tulevaisuuden kannalta merkityksellisimmät kysymykset ja vaihtoehdot. Tunnistetaan erilaiset tulevaisuudet ja niiden vaikutus yrityksen toiminnan keskeisiin kysymyksiin.

Skenaarioita luodaan tavallisesti 2-5 kappaletta. Näistä yksikään ei ole ns. toivottu tulevaisuus vaan jokainen on enemmän tai vähemmän todennäköinen. Mitä luultavimmin tulevaisuus tulee rakentumaan osittain jokaisesta luodusta skenaariosta sekä muutamasta muusta tekijästä joihin emme uskoneet.

Skenaarioprosessin vaiheet

Skenaarioprosessi etenee seuraavasti:

Käytettävät menetelmät

Skenaariotyöskentelyssä käytetään useita erilaisia työkaluja. Suurin osa työskentelystä tapahtuu erilaisissa työpajoissa, mutta sisältää myös tiedon hankintaa kirjoista, Internetistä, kyselyillä, haastatteluilla ym. tiedon hankintamenetelemillä.

Dokumentointi

Dokumentointi sisältää 2-5 skenaarion kirjallisen kuvauksen, joiden laajuus on 1-4 sivua.

Kesto

Skenaariotyöskentely voidaan tehdä nopeasti muutaman päivän tiiviissä työpajassa tai sitä voidaan tehdä pitempään osana koko strategiaprosessia.

Edellytykset

Skenaariotyöskentely vaatii käyttäjiltään paljon. On kyettävä asettamaan tunnistamaan omat ennakkoluulot sekä on pystyttävä hyväksymään myös itselleen epämiellyttäviä vaihtoehtoja. Tuloksena on kuitenkin syvempi ymmärrys tulevaisuuden mahdollisuuksista.

Hinnoittelu

Tulevaisuuskuvan luominen hinnoitellaan projektin laajuuden ja sisällön mukaisesti.